Asociación Cristiana JAWCAmi qalaykunanpita quechua aruykunacho shumaq yanapäyämash. Juk shonqulami warmipis alqupis ali yanapaykäyäman. Saynöpami imaypis actualizash kanqa kay sitio web.

JAWCApita masta musyanaykipaq CLICta ruray reträtuman.