Kay listacho kashqanoqlami lapan denominacionkunapa autoridáninkuna y pastorninkunapis shumaq yanapäyämash. Saymi kushish qelqarkamü juk yarpayla quechua parlaqkunapaq kikinpa idiömancho wilakuyashqäta.